W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXXII/637/2023
uchwała nr LXXII/637/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zmieniająca uchwałę nr LXX/625/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/636/2023
uchwała nr LXXI/636/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zmieniająca uchwałę nr LXX/625/2023,
uchwała nr: LXXI/635/2023
uchwała nr LXXI/635/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok.
uchwała nr: LXX/633/2023
uchwała nr LXX/633/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/632/2023
uchwała nr LXX/632/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Irysowa”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4995
uchwała nr: LXX/631/2023
uchwała nr LXX/631/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Poznańskiego-2” dla obszaru obejmującego części działek nr 142/2 i 143/2
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/630/2023
uchwała nr LXX/630/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/629/2023
uchwała nr LXX/629/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4934
uchwała nr: LXX/628/2023
uchwała nr LXX/628/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4933
uchwała nr: LXX/627/2023
uchwała nr LXX/627/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie 6uchwalenia programu osłonowego Gminy Kobylnica” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/626/2023
uchwała nr LXX/626/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4932
uchwała nr: LXX/625/2023
uchwała nr LXX/625/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4904
uchwała nr: LXX/624/2023
uchwała nr LXX/624/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4903
uchwała nr: LXX/623/2023
uchwała nr LXX/623/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/621/2023
uchwała nr LXX/621/2023
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bolesławice w zakresie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2024r.
status uchwały obowiązująca