W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Prawo miejscowe

XML

Uchwała nr XLVII/440/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 172 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: ...

Uchwała nr XLVII/435/2022

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.559 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)  Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1. ...

Uchwała nr XLVI/429/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 638 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w...

Uchwała nr XLVI/420/2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2021r, poz. 1372 ze zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2021r. poz.1540 ze zm.) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r., o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2020r, poz. 333 ),art. 6...

Uchwała nr XLVI/424/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11 w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn.zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: W uchwale Nr...

Uchwała nr XLVI/423/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy...

Uchwała nr XLVI/432/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. ...

Uchwała nr XLVI/431/2022

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze biegnącej w granicach działki nr 501/8  w miejscowości Kobylnica, stanowiącej własność Gminy Kobylnica nadaje się...

Uchwała nr XLVI/430/2022

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze...

Uchwała nr XLVI/421/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:...

Uchwała nr XLV/402/2022

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2490 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1 Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego...

Uchwała nr XLV/408/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. ...

Uchwała nr XLV/407/2022

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze biegnącej w granicach działek nr 7/58, 7/45, 16/39, 16/23, 16/25 oraz 16/2 w miejscowości Łosino, stanowiącej...

Uchwała nr XLV/406/2022

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze...

Uchwała nr XLIV/392/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr LXI/492/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 roku w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego...

Uchwała nr XLIII/387/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu...

Uchwała nr XLIV/395/2021

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze...

Uchwała nr XLIV/391/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 59 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym...

Uchwała nr XLIV/393/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. ...

Uchwała nr XL/368/2021

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze...

Uchwała nr XL/362/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1....

Uchwała nr XL/364/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz art. 147 ust. 2, w związku z art. 155 ust. 6...

Uchwała nr XL/363/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3, 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021...

Uchwała nr XXXIX/358/2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art.31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/301/2021 Rady...

Uchwała nr XXXIX/355/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania...