W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 191/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez pełniącej funkcję Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Kobylnica
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 28f ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), w związku z umową nr WFOŚ/D/CM/4887/2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych” Program Priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Kobylnica.
  2. Zasady udzielania dofinansowania zostały określone w ogłoszeniu o naborze, w oparciu o Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” i umowy nr WFOŚ/D/CM/4887/2024 o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych” Program Priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” pomiędzy Gminą Kobylnica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
  3. Treść ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o naborze.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wieloosobowemu stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki zarządzenia nr 191/2024 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 46.

Załączniki

Powiadom znajomego