W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Prawo miejscowe

XML

Uchwała nr XL/362/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1....

Uchwała nr XL/364/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz art. 147 ust. 2, w związku z art. 155 ust. 6...

Uchwała nr XL/363/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3, 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021...

Uchwała nr XXXIX/358/2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art.31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/301/2021 Rady...

Uchwała nr XXXIX/355/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania...

Uchwała nr XXXVIII/345/2021

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze biegnącej w granicach działki nr 831/6  w miejscowości Kobylnica, stanowiącej własność Gminy Kobylnica, nadaje się nazwę...

Uchwała nr XXXVIII/346/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1. Zgodnie z uchwałą Nr XX/173/2020 Rady...

Uchwała nr XXXVII/333/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala co następuje: § 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie...

Uchwała nr XXXVI/321/2021

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze biegnącej w granicach działki nr 203  w miejscowości Kobylnica, stanowiącej własność Gminy Kobylnica, nadaje się...

Uchwała nr XXXVI/320/2021

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje § 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze biegnącej w granicach działek nr 88/1 oraz nr 184/1 w miejscowości Bolesławice, stanowiących własność Gminy...