W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Prawo miejscowe

XML

Uchwała nr XXXVI/319/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Słupskiego, Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1...

Uchwała nr XXXVI/328/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 5, ust. 5a i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje: § 1. ...

Uchwała nr XXXVI/318/2021

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym...

Uchwała nr XXXVI/317/2021

Na podstawie art. 18  ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 1c, 1d, 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2133 z późn. zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się wzór wniosku o...

Uchwała nr XXXVI/330/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm. ), art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Kobylnica...

Uchwała nr XXXVI/329/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się...

Uchwała nr LXXVII/680/2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Słupskiego w drodze milczącej zgody Rada Gminy Kobylnica uchwala,...

Uchwała nr LXXVII/679/2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1580 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w...

Uchwała nr LXXVI/671/2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala co następuje: § 1 Określa się szczegółowe warunki...

Uchwała nr LXXVI/668/2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1351 ze zm.), Rada Gminy...

Uchwała nr LXXVI/670/2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: §1. W uchwale Nr XLIX/456/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podziału sołectwa Bzowo i utworzenia sołectwa...

Uchwała nr LXXVI/669/2024

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 – 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: §1. Ustala...

Uchwała nr LXXVI/667/2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: ...

Uchwała nr LXXVI/666/2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2023r, poz. 40 ze zm. ), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz.2383 ze zm.)  art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r., o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2020r, poz. 333...

Uchwała nr LXXIII/644/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się § 10  Uchwały Rady Gminy Kobylnica...