W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Ogłoszenie o zamówieniu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowości Kczewo, Kobylnica, Kruszyna, Sierakowo Słupskie, Sycewice oraz Widzino na terenie Gminy Kobylnica w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej” – etap II
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy CUW-DOR.271.3.2020.OZ
Zamawiający Gmina Kobylnica działająca poprzez cuw w ko
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia powyżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert sekretariat Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20
rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

działając w imieniu i na rzecz Urzędu Gminy Kobylnica w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

ogłasza przetarg nieograniczony bez możliwości składania ofert częściowych

na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowości Kczewo, Kobylnica, Kruszyna, Sierakowo Słupskie, Sycewice oraz Widzino na terenie Gminy Kobylnica w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej” – etap II

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2020 roku o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20.

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w sekretariacie do dnia 2 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 517212-N-2020 w dniu 13.03.2020 r.


Kobylnica, 24.03.2020 r.

Do Wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działając w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowości Kczewo, Kobylnica, Kruszyna, Sierakowo Słupskie, Sycewice oraz Widzino na terenie Gminy Kobylnica w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej” – etap II na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez:

zmianę w Rozdziale 12 pkt 12.3, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. Nr 10 w dniu 02.04.2020 roku 
http://cuwkobylnica.bip.gov.pl, w zakładce zamówienia publiczne”.

Zmiana treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zawiadomienie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, na stronie internetowej http://cuwkobylnica.bip.gov.pl, http://bip.kobylnica.pl.

Dyrektor Centrum
Usług Wspólnych 
Marta Prezlata


Kobylnica, 31.03.2020 r.

Do Wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działając w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowości Kczewo, Kobylnica, Kruszyna, Sierakowo Słupskie, Sycewice oraz Widzino na terenie Gminy Kobylnica w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej” – etap IIna podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez:

  1. zmianę  w Rozdziale 9 pkt 9.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie 
    „Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu”,
  2. uchylenie zapisów od pkt 9.2 do 9.17 w Rozdziale 9 SIWZ.
    Zmiana treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zawiadomienie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych
w Kobylnicy, na stronie internetowej http://cuwkobylnica.bip.gov.pl  http://bip.kobylnica.pl 

Załącznik:

  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Załączniki

SIWZ docx, 183 kB
Zal. Nr 1 docx, 90 kB
Zal. Nr 2 docx, 87 kB
Zal. Nr 3 docx, 88 kB
Zal. Nr 4 docx, 86 kB
Zal. Nr 5 docx, 62 kB
Zal. Nr 7 docx, 83 kB
Zal. Nr 6 docx, 115 kB
Zal. Nr 8 docx, 129 kB
Zal. Nr 9 PR zip, 2.78 MB
Zal. Nr 9 PB zip, 14.08 MB

Powiadom znajomego