W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy CUW-DOR.271.6.2020.OZ
Zamawiający Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
unieważnienie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 złotych dla Gminy Kobylnica” zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym UE (TED) w dnia 06.04.2020 r. pod numerem Id: 20-164018-001, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

W postępowaniu w wymaganym terminie wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu t. j. do dnia 11.05.2020r. godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez: 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie, ul. Młyńska 20, 75-054 Koszalin, NIP: 5250007738, REGON: 016298263, za cenę 1.667.998,34 złotych, która została odrzucona.

W związku z powyższym Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy działające w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica informuje, że unieważnia postępowanie. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

W związku z powyższym unieważnienie jest zasadne.

Komunikat z dnia 07.05.2020 r. w sprawie otwarcia ofert

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 214 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł nastąpi w formie tradycyjnej, bez transmisji on-line.

Ze względu jednak na wprowadzony stan epidemii i związane z nim zamknięcie Urzędu Gminy Kobylnica dla Interesantów, zwracamy się z prośbą, aby osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji otwarcia ofert, zgłaszały uprzednio taki zamiar pod numerem telefonu 59 841 59 12 lub pocztą elektroniczną na adres: k.pierzchalska@kobylnica.pl.


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

działając w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 214 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

http://bip.kobylnica.pl , http://cuwkobylnica.bip.gov.pl

TERMINY

  • Składanie ofert: do 11.05.2020 r. do godz. 10:00
  • Otwarcie ofert: 11.05.2020 r. o godz. 13.00

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy jest: /CUWKobylnica/SkrytkaESP


Załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 810 96 87.

Załączniki

SIWZ docx, 62 kB

Powiadom znajomego