W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Planowanie przestrzenne

XML

Informacje dotyczące planowania przestrzennego zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej przed dniem 24.12.2019 r. znajdują się w części archiwalnej serwisu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 5/3 obręb Bzowo, gmina Kobylnica o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 775)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działek nr 7, 290, 301 obręb Żelkówko gm. Kobylnica o mocy do 20MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 775)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kwakowo i Luleminko-Maszkowo w gminie Kobylnica, uchwałą Nr LXV/585/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kwakowo i Luleminko-Maszkowo w gminie Kobylnica, uchwałą Nr LXV/585/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN i kanalizacji OPTO z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 34, 270, 23/2, 269, 53/5, 272, 76, 73/1, 73/2, 71/2, część 72 (poza gruntami kl. III), 311, 312, 16/2 obręb Lulemino

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 30 stycznia 2023 r. decyzji nr...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie działki nr 18 obręb Zajączkowo, gm. Kobylnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLNICA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnętrznej drogi gminnej na działkach nr 84, 88 obręb Runowo Sławieńskie, gm. Kobylnica. Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 40, 45 obręb Bzowo, gmina Kobylnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 87, 84/4, 84/5 obręb Kuleszewo gmina Kobylnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 5, 2, 26/1, 82/7 obręb Zębowo gmina Kobylnica