W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Usługę pn. „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej” (Zadania Nr 1 – 3)
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy CUW-DOR.271.1.2020.OZ
Zamawiający Gmina Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert siedziba Urzędu Gminy Kobylnica, sekretariat
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:
„Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej” wybrał najkorzystniejszą

 1. dla Zadania nr 2 t. j. sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży sanitarnej –
  przez Firmę usługową Jerzy Sajek z siedzibą w Widzinie, ul. Główna 9, 76-251 Kobylnica NIP: 8391029347, REGON: 770976638 i jest jedyną ofertą w przedmiotowym postępowaniu złożoną w części 2.
  Oferta otrzymała 70,00 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P=C+CzP+D):
  • cena C – 60% - otrzymała 60 pkt,
  • częstotliwość pobytu Cz (w tygodniu) – 30% - otrzymała 0 pkt:
   (nie może być mniej niż 2 pobyty) punktacja według kryterium:
   4 pobyty – 30 punktów,
   3 pobyty – 10 punktów,
   2 pobyty – 0 punktów,
  • doświadczenie zawodowe D – 10% - otrzymała 10 pkt:
   6 i więcej usług nadzoru – 10 punktów,
   3 do 5 usług nadzoru – 5 punktów,
   2 usługi nadzoru – 0 punktów.
   Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp.
   Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
 2. dla Zadania nr 3 t. j. sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży elektrycznej – przez firmę P.H.U. Szymon Jakima z siedzibą w Głobinie, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk,, NIP: 8392798711, REGON: 221751287 i jest jedyną ofertą w przedmiotowym postępowaniu złożoną w części 3.
  Oferta otrzymała 70,00 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P=C+CzP+D):
  • cena C – 60% - otrzymała 60 pkt,
  • częstotliwość pobytu Cz (w tygodniu) – 30% - otrzymała 0 pkt:
   (nie może być mniej niż 2 pobyty) punktacja według kryterium:
   4 pobyty – 30 punktów,
   3 pobyty – 10 punktów,
   2 pobyty – 0 punktów,
  • doświadczenie zawodowe D – 10% - otrzymała 10 pkt:
   6 i więcej usług nadzoru – 10 punktów,
   3 do 5 usług nadzoru – 5 punktów,
   2 usługi nadzoru – 0 punktów.
   Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp.
   Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 
Zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz przesłano do Wykonawców.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:

„Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej (Zadania 1 – 3)”  z możliwością składania ofert częściowych w zakresie:

Zadanie nr 1 t. j. sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży ogólnobudowlanej

wybrał najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez firmę Projektowanie i Nadzór Juliusz Bernat z siedzibą w Słupsku, ul. Włodkowica 28, 76-200 Słupsk NIP: 8391443928, REGON: 771588708. Oferta otrzymała największą liczbę punktów – 70,00 punktów według kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

UZASADNIENIE: Oferta uzyskała największą liczbę punktów, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 • Cena brutto oferty: 20.283,78 zł
 • Doświadczenie zawodowe: 6 i więcej usług nadzoru inwestorskiego
 • Częstotliwość pobytów na budowie: 2 pobyty.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części – Zadanie nr 1 wpłynęły 3 oferty:

 1. OFERTA NR 1: firma Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk, NIP: 8393008390, REGON: 220348649, w zakresie:
  • Cena brutto oferty: 66.260,35 zł
  • Doświadczenie zawodowe: 6 i więcej usług nadzoru inwestorskiego
  • Częstotliwość pobytów na budowie: 2 pobyty.
   Oferta otrzymała 28,60 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P=C+CzP+D):
   • cena C – 60% - otrzymała 18,60 pkt,
   • częstotliwość pobytu Cz (w tygodniu) – 30% - otrzymała 0 pkt:
    (nie może być mniej niż 2 pobyty) punktacja według kryterium:
    4 pobyty – 30 punktów,
    3 pobyty – 10 punktów,
    2 pobyty – 0 punktów,
   • doświadczenie zawodowe D – 10% - otrzymała 10 pkt:
    6 i więcej usług nadzoru – 10 punktów,
    3 do 5 usług nadzoru – 5 punktów,
    2 usługi nadzoru – 0 punktów.
    Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
    Oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie wstępnej oceny ofert przeprowadzonej zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. OFERTA NR 3: firma Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, Bolesławice ul. Leśna 8f, 76-251 Kobylnica, NIP: 8391344988, REGON: 221923877 w zakresie:
  • Cena brutto oferty: 9.465,76 zł
  • Doświadczenie zawodowe: 6 i więcej usług nadzoru inwestorskiego
  • Ilość pobytów na budowie: 4 pobyty.
   Oferta nie podlegała ocenie ponieważ została odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
 3. OFERTA NR 5: firma Projektowanie i nadzór Juliusz Bernat, ul. Włodkowica 28, 76-200 Słupsk, NIP: 8391443828, REGON: 771588708 w zakresie:
  • Cena brutto oferty: 20.283,78 zł
  • Doświadczenie zawodowe: 6 i więcej usług nadzoru inwestorskiego
  • Częstotliwość pobytów na budowie: 2 pobyty.
   Oferta otrzymała 70,00 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P=C+CzP+D):
   • cena C – 60% - otrzymała 60 pkt,
   • częstotliwość pobytu Cz (w tygodniu) – 30% - otrzymała 0 pkt:
    (nie może być mniej niż 2 pobyty) punktacja według kryterium:
    4 pobyty – 30 punktów,
    3 pobyty – 10 punktów,
    2 pobyty – 0 punktów,
   • doświadczenie zawodowe D – 10% - otrzymała 10 pkt:
    6 i więcej usług nadzoru – 10 punktów,
    3 do 5 usług nadzoru – 5 punktów,
    2 usługi nadzoru – 0 punktów.
    Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
    Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i jest zgodna z ustawą Pzp.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że nie przeprowadził negocjacji i nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty umowa zostanie zawarta na podstawie art. art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie http://cuwkobylnica.bip.gov.pl, na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz przesłano do Wykonawców.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

działając w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę pn. „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej” (Zadania Nr 1 – 3) z możliwością składania ofert częściowych.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 24 stycznia 2020 roku o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20.

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w sekretariacie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 502963-N-2020 w dniu 16.01.2020 r.

Załączniki do niniejszego zamówienia o nazwie: "Ogłoszenie o zamówieniu" oraz "Załącznik nr 5 do SIWZ" stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 841 59 12 wew. 105.

Załączniki

Powiadom znajomego