W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zamówienie na usługę pn. „Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej” (Zadania 1-4) z możliwością składania ofert częściowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na usługę pn. „Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej” (Zadania 1-4) z możliwością składania ofert częściowych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
Sposób składania ofert siedziba Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, sekretariat
rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 12.01.2021 roku) znajduje się w załączniku. 


Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2 76-251 Kobylnica

Znak: CUW.DOR.271.28.2020.OZ

Kobylnica, 30.12.2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:
„Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej” wybrał najkorzystniejszą ofertę, która została złożona:

 1. dla Zadania nr 2 t. j. sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży sanitarnej – przez Firmę usługową Jerzy Sajek z siedzibą w Widzinie, ul. Główna 9, 76-251 Kobylnica NIP: 8391029347, REGON: 770976638 i jest jedyną ofertą w przedmiotowym postępowaniu złożoną w Części (Zadaniu) nr 2.
  Oferta otrzymała 100,00 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P=C+CzP+D):
  • cena oferty C – 60% - otrzymała 60 pkt,
  • częstotliwość pobytu Cz (w tygodniu) – 30% - otrzymała 30 pkt
   (nie może być mniej niż 2 pobyty) punktacja według kryterium:
   4 pobyty – 30 punktów,
   3 pobyty – 10 punktów,
   2 pobyty – 0 punktów,
  • doświadczenie zawodowe D – 10% - otrzymała 10 pkt:
   6 i więcej usług nadzoru – 10 punktów,
   3 do 5 usług nadzoru – 5 punktów,
   2 usługi nadzoru – 0 punktów.
   Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp.
 2. dla Zadania nr 3 t. j. sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w branży elektrycznej – przez firmę P.H.U. Szymon Jakima z siedzibą w Głobinie, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk,, NIP: 8392798711, REGON: 221751287 i jest jedyną ofertą w przedmiotowym postępowaniu złożoną w Części (Zadaniu) nr 3.
  Oferta otrzymała 70,00 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P=C+CzP+D):
  • cena oferty C – 60% – otrzymała 60 pkt,
  • częstotliwość pobytu Cz (w tygodniu) – 30% – otrzymała 0 pkt:
   (nie może być mniej niż 2 pobyty) punktacja według kryterium:
   4 pobyty – 30 punktów,
   3 pobyty – 10 punktów,
   2 pobyty – 0 punktów,
  • doświadczenie zawodowe D – 10% – otrzymała 10 pkt:
   6 i więcej usług nadzoru – 10 punktów,
   3 do 5 usług nadzoru – 5 punktów,
   2 usługi nadzoru – 0 punktów.
   Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp.

Żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.kobylnica.pl , http://cuwkobylnica.bip.gov.pl oraz przesłano do Wykonawców drogą elektroniczną.

Dyrektor Centrum
Usług Wspólnych
w Kobylnicy

Uwaga: zmiana treści SIWZ z dnia 14.12.2020 roku

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę pn. „Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej” (Zadania 1-4) z możliwością składania ofert częściowych.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia 2020 roku o godz. 9:20 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11 (I piętro).

UWAGA: w związku z epidemią COVID-19 otwarcie ofert może odbyć się online i będzie dostępne na stronie internetowej pod adresem https://cuwkobylnica.bip.gov.plhttps://bip.kobylnica.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Otwarcia ofert online.

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540542787-N-2020 w dniu 14.12.2020 r.


Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę pn. „Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej” (Zadania 1-4) z możliwością składania ofert częściowych.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2020 roku o godz. 9:20 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11 (I piętro).

UWAGA: w związku z epidemią COVID-19 otwarcie ofert może odbyć się online i będzie dostępne na stronie internetowej pod adresem https://cuwkobylnica.bip.gov.pli https://bip.kobylnica.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Otwarcia ofert online.

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 764997-N-2020 w dniu 10.12.2020 r.

Załączniki

SIWZ docx, 119 kB

Powiadom znajomego