W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej ukierunkowanej na ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica, Lubuń, Łosino, Słonowice, Ścięgnica, w ramach projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania nr 1 – 5)” bez możliwości składania ofert częściowych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
Sposób składania ofert sekretariat Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro)
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Kobylnica – Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.350.000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej ukierunkowanej na ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica, Lubuń, Łosino, Słonowice, Ścięgnica, w ramach projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania nr 1 – 5)”, wybrał najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez firmę „PRIM Sp. z o.o. s. k. ” z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk, NIP: 5842766917, REGON: 369266692.

Oferta uzyskała 97,60 punktów według następujących kryteriów:

 1. Cena oferty C z wagą 60 punktów – 57,60 punktów, 
 2. okres rękojmi na roboty budowlane R z wagą 40 punktów – 40 punktów.

UZASADNIENIE: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w rankingu badania ofert, nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i jest zgodna z ustawą Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

1. OFERTA NR 1: Wykonawca: IMSTUDIO.PL Marcin Waśko, adres: ul. Fredry 2, 
33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343093134, REGON: 120174276, w zakresie:

 • Cena brutto oferty (60%): 346.899,00 zł
 • Okres rekojmi na roboty budowlane (40%): 60 miesięcy;

Oferta otrzymała 88,40 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała 60 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 28,40 pkt.

2. OFERTA NR 2: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obslugi inwestycji „Ankra-Bis Małgorzata Trojańska, adres: Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów, NIP: 8421360384, REGON: 367697057, w zakresie:

 • Cena brutto oferty (60%): 399.845,00 zł
 • Okres rekojmi na roboty budowlane (40%): 84 miesięcy.

Oferta otrzymała 92,20 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała 52,20 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.

3. OFERTA NR 3: Wykonawca: PRIM Sp. z o.o. sp.k., adres: ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk, NIP: 5842766917, REGON: 369266692, w zakresie:

 • Cena brutto oferty (60%): 361.620,00 zł
 • Okres rekojmi na roboty budowlane (40%): 84 miesiące;

Oferta otrzymała 97,60 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała 57,60 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.

4. OFERTA NR 4: Wykonawca: UNION INVEST sp. z o.o., adres: ul. Szeroka 15B/1, 83-424 Lipusz, NIP: 5911695133, REGON: 222072068, w zakresie:

 • Cena brutto oferty (60%): 384.177,24 zł
 • Okres rekojmi na roboty budowlane (40%): 84 miesiące.

Oferta otrzymała 94,00 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała 54,00 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.

5. OFERTA NR 5: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych REWERS Agnieszka Wojciech Formela s.j., adres: ul. Długa 45, 84-214 Bożepole Wielkie, NIP: 5882202440, REGON: 220355336, w zakresie:

 • Cena brutto oferty (60%): 445.000,07 zł
 • Okres rekojmi na roboty budowlane (40%): 84 miesiące.

Oferta otrzymała 86,80 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała 46,80 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.

Wszyscy Wykonawcy złożyli dokumenty kompletne w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna oferta nie została odrzucona.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych 
w Kobylnicy, na stronie internetowej http://cuwkobylnica.bip.gov.pl , http://bip.kobylnica.pl oraz przesłano do Wykonawców.

Gmina Kobylnica działająca poprzez Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej ukierunkowanej na ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica, Lubuń, Łosino, Słonowice, Ścięgnica, w ramach projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania nr 1 – 5)” bez możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548375-N-2020 w dniu 08.06.2020 r.

Załączniki

SIWZ docx, 172 kB

Powiadom znajomego